Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Utviklingsfaser

Barn_utvikling.jpg
Foto: Aprescindere_Dreamstime.

Barn gjennomgår flere utviklingsfaser fra de blir født og fram mot voksen alder. Beskriv kort de viktigste trekkene i hver utviklingsfase:

1. 0–1 år: Spedbarnsfasen

2. 1–5 år: Barnehagealder

3. 6–10 år: Barneskolealder

4. 11–18 år: Ungdom