Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Sikkerheitsdatablad

Biletet nedanfor viser den første sida av sikkerheitsdatabladet for klorin.

Heile sikkerheitsdatabladet for klorin finn du på Lilleborg sine nettsider.

Sikkerhetsdatablad side 1.jpg