Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Grunnleggende ferdigheter

 

Aktivitøren skal jobbe med mennesker i ulike situasjoner og livsfaser (hvor de befinner seg i livet). Derfor er det viktig å kommunisere på en god måte. Brukerne må forstå hva vi sier, leser eller formidler på andre måter. Vi skal kunne motivere og gi rettledning til brukerne. Derfor må vi kjenne til og bruke ulike måter å kommunisere på.

 

Aktivitøren skal også ha god kommunikasjon med pårørende og kollegaer, og kunne formidle planer og arbeid for andre på arbeidsplassen. Vi har ansvar for å rapportere skriftlig om virksomheten vår. Derfor må vi kunne formulere oss tydelig med et godt skrivespråk. I tillegg skal aktivitøren kunne lage budsjett for avdelingen og holde styr på eget regnskap. Vi skal se nærmere på hvordan vi gjør det.

 

Ordsky 3.jpg