Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Hjerneskade

Dette er ein film om synsforstyrringar og traumatisk hjerneskade:

Kjelde: YouTube, Statped.