Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Alternative fysiske aktivitetar for eldre og demente

 

På ein sjukeheim må fysisk aktivitet ofte gjerast svært enkelt. Ha gjerne musikk i bakgrunnen. Her er nokre forslag til aktivitetar:

 

Ball

Ballar av stoff eller skumgummi er mjuke, og det gjer ikkje vondt dersom nokon er så uheldige å bli trefte av ballen. Badeballar og ballongar fungerer også fint til å slå på, bokse eller sparke. Vi kan kaste ballen frå person til person, eller berre sparke den mellom oss.

 

Erteposar_72 dpi.jpg
Erteposar. Foto: Inger Melby.

Erteposar

Erteposar kan brukast til å kaste på blink. Vi kan kaste oppi ei bøtte eller prøve å treffe inni ei bøtte. Lag gjerne fleire hol i ei plate som vi kan kaste på. Set poeng på kvart hol. Vi kan også setje opp ein pyramide av tomme hermetikkboksar som vi kan kaste på.

 

Erteposar lagar vi enkelt ved å sy saman to firkanta bitar stoff i glade fargar. Fyller vi nokre posar med ris og nokre med erter, får vi to ulike taktile opplevingar når vi tar i posane.

 

Ringspel

Ringspel kan brukast på den vanlege måten. Bruk gjerne ringane til å kaste på blink eller som ein del av enkle bøy- og tøy-øvingar.

 

Rørslesongar

Rørslesongar som «Hode, skulder, kne og tå», «Han hadde hatt og sjal og paraply» eller «Napoleon med sin hær» er det mange som kan.

 

Sitjedans

Sitjedans er forklar i Aktivitørens fagbok, kapittel 5. Mange har stor glede av denne måten å danse på. Det kan for eksempel vere enkel ringdans der vi sit og held kvarandre i hendene og beveger oss i takt med musikken.

 

Aktivitetsløype

Aktivitetsløype kan lagast ved at vi går tur og har ulike postar med aktivitetar langs løypa. Aktivitetar med ball, erteposar og ringspel kan gjerne vere slike postar.