Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Førstehjelp

Aktivitører kan komme i situasjoner hvor de bør ha kjennskap til førstehjelp. Blir noen syke eller skadet på en ikke altfor dramatisk måte, vet vi som regel når vi må oppsøke lege. Når sykdom kommer plutselig og med skremmende symptomer, kan vi lett bli redde og usikre. Aller vanskeligst er det når en som står oss nær, blir syk. Hvis vi forstår at noen trenger hjelp, må vi vurdere å ringe 113, fastlege eller legevakten.


Det er viktig å repetere regelmessig hvordan og når vi gjennomfører munn-til-munn-metoden og utvendig hjertekompresjon. Det er viktig at vi beholder roen og forsøker å berolige andre som er involvert.


Nødetatene har egne sentraler for å ta imot nødmeldinger og yte faglig bistand og hjelp.


Ordsky03.jpg