Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Barnehage

Barn som ikkje har spesielle sjukdommar eller funksjonsnedsetjingar kan likevel ha behov for litt ekstra trening, støtte eller oppfølging på forskjellige område. Ofte kan vi sjå at barn som er tidlege med ferdigheiter på eitt område, kan vere litt seine med ferdigheiter på andre område. Område som nokre barn kan trenge støtte på, kan vere

 

  • finmotorikk
  • fysisk funksjonsnivå (gå, balanse)
  • kognitivt funksjonsnivå
  • sosialt funksjonsnivå (bli inkludert i gjengen, lære å dele, lære å vente på tur)

 

Barnehage_72 dpi.jpg
Foto: Aprescindere_Dreamstime.