Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenker

Laerer og elev.jpg
Foto: ScandinavianStockPhoto, Arvind, Balaraman.
Rådet for psykisk helse har lagt ut en artikkel om traumebehandling.

Organisasjonen Mental helse er landsomfattende og har eget lokallag i hvert fylke.

De arbeider med å fjerne tabuer knyttet til psykisk helseproblemer.

Behandling av fobier. Eksponeringsterapi.