Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

 

Elevar som treng alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK):

Kjelde: Snøballfilm.

 

Magnus kommuniserer med Rooltalk:

 

Kilde: YouTube, Henning Gustavsen.