Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

1 Aktivitøren

 

Aktivitøren må ha spesielle kunnskaper og egenskaper for å jobbe med mennesker som trenger støtte og hjelp i hverdagen for å ha et verdig liv. Aktivitet er selve kjerneordet for aktivitøren. Det betyr at aktivitøren må benytte seg av mange ulike former for aktivitet. Aktivitøren må være flink til å motivere, kommunisere og lede aktiviteter.

 

Ordsky 1.jpg