Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenkjer

Stolthetsparaden.jpg
Fra Stolthetsparaden i Oslo, 2008.
Foto: Wikimedia Commons, GAD.

 

Norsk nettverk for Down syndrom.

 

Autismeforeningen.

 

Senter for sjeldne diagnoser.

 

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser