Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Aktivitørens fagbok

Omslag2.jpg

 

Aktivitøren trenger et bredt spekter av egenskaper og kunnskaper for å utføre aktivitøryrket. Boka forteller om de grunnleggende ferdighetene du må ha, og hvilke områder du må sette deg inn i for å bli en god aktivitør. Forfatterne har fokus på det friske hos mennesket, og boka viser hvordan og hvorfor du må planlegge, sette mål for aktiviteter og ta hensyn til behov i tilretteleggingen av aktiviseringen. Du får gode tips om hvordan du skal organisere arbeidet, motivere til aktiviteter, og hva det vil si å respektere mennesker. Du får oversikt over mange aktiviteter i ulike kategorier og de materialene aktivitøren kommer i kontakt med gjennom aktivisering. Boka omtaler lover og regler, HMS og hjelpemidler du må forholde deg til i yrket. Du får vite hvordan du kan arbeide med Fordypningsfaget (Prosjekt til fordypning) og hvilke arbeidsplasser en aktivitør kan ha.