Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Taktil aktivitet

 

Taktilt bilete_72 dpi.jpg
Foto: Eva Austad.

Taktilt bilete av auge laga av nabbiperler.

Taktilt bilete av nase laga av ull.

Begge bileta er laga av aktivitørklassen ved Aglo vgs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taktilt bilete 2_72 dpi.jpg
Foto: Eva Austad.

På biletet er øyre, nase, munn og hender laga slik at dei kan takast av og setjast på.

Biletet er tenkt brukt til barn i barnehage, og kroppsdelane skal setjast på plass når vi snakkar om dei ulike sansane. For fremandspråklege barn er dette en fin måte å lære seg norsk.

Biletet er laga av Aktivitørelevar frå Aglo vgs.