Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Leikande læring

 

Leikande læring er ein undervisningsmetoe for barn i aldersgruppa 2–10 år. Metoden går ut på at barna lærer akademiske fag gjennom leik og fysisk aktivitet på ein gledefylt, utviklande og suksessrik måte.

 

Kjelde: YouTube, Kristin Einarsdottir.