Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Møtereferat fra brukerstyrt avdelingsmøte

 

Arbeidet som aktivitør kan ofte føre til at vi blir bedt om å skrive referat fra møter. Her er et eksempel:

 

12.08.2014
Avd.: Psykiatrisk korttidsavdeling Naustbakken

Til stede: avdelingsleder, psykiatrisk sykepleier, vernepleier, aktivitør, beboere (6 stk).

Saker til behandling:

 

Sak 1

Låsing av ytterdører på kveldstid på avdelingen, hverdager og i helger.

Etter en del misnøye med nåværende ordning, drøftet en nye tider for låsing av dører. Beboer NN legger fram klage på dagens ordning. Avdelingsleder forteller hvorfor dørene skal være låst til et bestemt tidspunkt. Diskusjoner og meningsutveksling.

Vedtak:
En opprettholder låsetid for hverdager og utsetter låsetid på fredag og lørdag med 1 time. Vedtatt mot to stemmer.

 

Sak 2

Regler for å benytte solarium i underetasjen.

Det var misnøye med renhold. Forslag til regler ble lagt fram, med presisering av hvilket renhold som skal utføres av hver enkelt bruker. Alle som benytter solariet skal bruke rensemiddelet som står tilgjengelig i rommet etter hver gang. Det skal lages oppslag med framgangsmåte for bruk av rensemiddel. En gang i uken skal solsengen vaskes spesielt godt, og dette utføres på omgang blant beboerne. Liste settes opp.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

 

Sak 3

Forslag til dagstur for beboere og betjening.

 Etter diskusjon på forrige møte ble følgende forslag lagt fram:

  1. Dagstur til friluftstedet "Toppen" med grilling og natursti. En times gange i skogsterreng.
  2. Dagstur til Trollstigen med kafébesøk, minibuss.
  3. Dagstur til Hjertøya med rutebåt. Lunsjmat medbringes. Quizkonkurranse.

Kostnadsoverslag legges fram. Forslagene drøftes.

Vedtak:
Tur  til Hjertøya med båt ble vedtatt mot 2 stemmer.

Begrunnelsen er at prisen med båtbillett er overkommelig for alle og vi tar med egen lunsjmat. I tillegg blir det passe gåtur uten at noen skal føle seg presset til å gå langt.

 

Referent: aktivitør

 

Båttur.JPG
Foto: Trond Soldal.