Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Brukargrupper og aktivitetsforslag

 

Barn som brukergruppe_72 dpi.jpg
Barn er ei stor brukargruppe.
Foto: Piotr Wawrzyniuk_Dreamstime.

Det viktigaste målet aktivitøren har, er å halde ved lag eller forbetre funksjonsnivået til brukarane, både fysisk, psykisk, sosialt og intellektuelt (kognitivt). I boka Aktivitørens  helsefag finn du ei grundig skildring av alle brukargruppene og av mange diagnosar.

 

Dei største brukargruppene er:

  • Barn
  • Personar med utviklingshemming og utviklingsforstyrring
  • Personar med psykisk funksjonsnedsetting
  • Personar med fysisk funksjonsnedsetting
  • Eldre og demente

 

På dei neste sidene kan du lese om aktivitetsforslag for desse brukargruppene.