Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenker

 

Læreplan

 

På nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du fullstendig læreplan i felles programfag, programområde for aktivitør.

Punkt 4 i læreplanen dreier seg om grunnleggende ferdigheter.