Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Psykisk funksjonsnedsettelse

Psykisk funksjonsnedsettelse bruker vi nå mer og mer i stedet for betegnelsen psykiske lidelser. Alle kan bli rammet av en psykisk funksjonsnedsettelse. Rundt halvparten av befolkningen i Norge opplever psykiske plager eller lidelser i løpet av livet. Slike lidelser omfatter alt fra enkle fobier og lettere angst og depresjonslidelser, til betydelig alvorligere tilstander som ulike psykoser. Alle psykiske lidelser påvirker tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre.

Ordsky06.jpg