Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Reglar og rim

"Hode skulder kne og tå, kne og tå":

Kjelde: YouTube, tinyschool.tv norwegian.