Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Halvårsvurdering

Hvert halvår bør både veileder og lærling gjøre en vurdering av det halve året som er gått.

 

Tidsrom:

Lærling:

Veileder:

 

Faglig forståelse:

Faglig utvikling:

Utførelse av faget:

Føring av arbeidsbok:

HMS og kvalitetssikring:

Evaluering av veiledning:

Tema det bør jobbes mer med:

Oppsummering av samtalen:

 

Her kan du laste ned skjema for halvårsvurdering.