Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Velferdsteknologi

Kilde: Snøballfilm.

 

Trygghet for eldre og pårørende med velferdsteknologi:

 

Kilde: YouTube, Telenor Norge.