Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Arbeidsåret

Aktivitøren må ha gode planer, både for hvilke aktiviteter vi skal ordne til brukerne og for de administrative oppgavene vi må gjøre til enhver tid. Noen aktiviteter og rutiner gjentar seg ofte, mens andre oppgaver har vi bare én eller et par ganger hvert år. Siden mange aktiviteter krever at vi bestiller materialer lang tid i forvegen, er det godt å ha en plan slik at vi ikke glemmer noe.

 

Ordsky 4.jpg