Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Forberedelse til fagprøven

Stor ludo.jpg
Stor ludo. Foto: Eva Austad.

I løpet av de tre dagene fagprøven varer er det noen punkter du bør vise prøvenemnda at du behersker:

 

 • Etikk og holdninger. Du må vise at du ser på alle som likeverdige mennesker og at du behandler alle på en respektfull måte.
 • Respekt. Du må vise at du tar brukerne på alvor ved å la dem komme til orde og lytter til det de sier. Respekt viser du i måten du behandler mennesker. Respekt er også å ta deg tid til å snakke med dem som snakker til deg. Pass på å ha blikkontakt under samtalen.
 • Planlegging. Grundig planlegging kjennetegner aktivitøryrket. Skriv også ned alle små detaljer rundt planleggingen selv om du mener at det er selvfølgelige ting. Det viser prøvenemnda at du har tenkt igjennom dette på forhånd.
 • MålDu må ha mål for alle aktiviteter du skal gjennomføre. Målene skal være korte og konkrete. Lag gjerne flere mål for hver aktivitet.
 • Tilrettelegge og tilpasse. Det kan du vise ved å skrive hva du har tenkt å gjøre i planleggingsdelen, og ved å utføre det i praksis. Når du evaluerer fagprøven, bør du vurdere om tilretteleggingene/tilpasningene var riktige og gode nok. Slik vil prøvenemnda vite om tilretteleggingene dine var planlagte, eller om du bare hadde flaks med hvordan det ble.
 • Brukermedvirkning. Både i planleggingsdelen og under praktisk utførelse må du vise at du samarbeider med brukerne og tar dem på alvor. Brukernes motivasjon til å delta i aktiviteter blir større når de har vært med på å bestemme.
 • Arbeide med hendene på ryggen. Det betyr at du ikke skal hjelpe brukerne med noe de kan klare selv. Du skal tilrettelegge for mestring slik at alle kan klare å utføre oppgavene.
 • Observasjon. Hold øye med alle brukerne under aktivitetene.  Det forteller deg hvordan de har det. I evalueringen bør du skrive hva du observerte.
 • Taushetsplikt. Husk på at prøvenemnda ikke skal ha opplysninger om andre brukere enn de som er med på fagprøven din.
 • Humør og glede. Aktiviteter og sosialt samvær skal være en positiv del av hverdagen. Latter og glede er viktig. Glem at sensor er der, skap en hyggelig stemning for  brukerne. 
 • Yrkesetiske retningslinjer. Det er en viktig del av faget at du kjenner de yrkesetiske retningslinjene og bruker dem.