Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Brukargrupper

Det viktigaste målet for aktivitøren er å halde ved lag eller forbetre funksjonsnivået til brukarane, både fysisk, psykisk, sosialt og intellektuelt (kognitivt). I Aktivitørens helsefag er det ei grundig beskriving av alle brukargruppene og mange diagnosar.

 

Ordsky 15.jpg