Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Augepeiketavle

I desse filmane fortel Hanne korleis ho snakkar med augo.

Kjelde: YouTube, NAV Helpemidler og tilrettelegging.

 

Kjelde: YouTube, Henning Gustavsen