Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Curium Vitae (CV)

Her er eit eksempel på hvordan en CV kan se ut:

 

Curium Vitae (CV)

Silhuett.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Navn, fødselsdato og fødselssted:
  Kari Jonsen, f.25.aug.1997 i Molde
 • Kontaktinformasjon (adresse, e-postadresse, telefon):
  adr. Mårskrenten 27. karijonsen@yahoo.com  tlf.41167890
 • Skole/utdanning:
  Grunnskole avgangs år 2012
  Vg1 Design og Håndverk Romsdal vgs
  f.t elev ved aktivitørlinja vg2 Romsdal vgs
 • Arbeidserfaring:
  6uker praksis i barnehage, eldresenter og dagtilbud for utviklingshemmede.
  1år lørdagsjobb hos Big Beat i Molde
 • Kurs og sertifikater:
  Trafikalt grunnkurs og kjørelappen for moped
 • Sivil status:
  skole-elev, hjemmeboende
 • Fritidsinteresser:
  Hesteinteresse/ridning, deltar på konkurranser
 • Språkkunnskaper:
  Norsk og engelsk
 • IT-kunnskaper:
  Vanlig tekstbehandling og noe Photoshop samt sosiale medier
 • Referanser:
  Karl Roald, daglig leder hos Big Beat, Molde tlf. 71233333
  Guro Smibakken, kontaktlærer ved Romsdal vgs tlf. 91222222