Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenker

 

 

Særavtale for lærlinger i staten.

 

Aktivitør er et lite fag og har derfor ikke egne opplæringskontor. I mange kommuner er det den personen som har ansvaret for yrkene i helsefag som også har ansvaret for aktivitørene.

Oversikt over fagopplæringskontorene.

 

Hvert fylke har elev- og lærlingeombud som skal gi informasjon om dine rettigheter og plikter som lærling.