Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

For barn

Gap-modellen. Om tilrettelegging for dysleksi:

<

Kjelde: YouTube, Statped.

 

Samspel, leik og kommunikasjon for barn. Bruk av Rolltalk:

Kjelde: YouTube, Statped.