Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Eksempeloppgave

 

Dag 1 – Planleggingsdel

 

08.00 – 08.30: Gjennomgang av oppgaven med prøvenemnda.

 

08.30 – 16.00: Planleggingsdel av fagprøven.

 

Gi en orientering om din arbeidsplass.  Orienteringen må inneholde bedriftens målsettinger og hvordan brukernes fysiske, psykiske og sosiale behov blir ivaretatt.

Orienteringen skal vare i 30 minutter og gies muntlig til prøvenemnda ved starten av dag 2.

 


 

Ut fra den enkelte brukers interesser, ressurser og funksjonsevne skal du planlegge en meningsfylt dag.

 

Dagen skal inneholde:

  • Kjøkkenaktivitet
  • Trimaktivitet
  • Kognitiv aktivitet.

En aktivitet skal være for gruppe. En aktivitet skal være for en person. Den siste aktiviteten er valgfri.

 

Kom med forslag til en alternativ måte utføre den fysiske aktiviteten på.

 

Regn ut pris på kjøkkenaktiviteten.

 

Besvarelsen skal inneholde mål for aktiviseringen av brukerne i samsvar med arbeidsplassens målsettinger og aktivitørens yrkesetiske retningslinjer.

 

Sett opp tidsplan for gjennomføringsdagen.

 

Aktivitetene skal være minimum fire timer i samhandling med bruker.

 

16.00: Original og tre kopier leveres prøvenemnda.

 

Vedlegg: Vurderingskriterier (se neste side)