Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Brannsikring

Brannsikker bolig. Filmen finnes på flere språk:

Kilde: YouTube, Norsk brannvernforening.

 

Unngå brann:

Kilde: YouTube, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB.

 

Hva skal du gjøre hvis det brenner?

Kilde: YouTube, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB.