Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Førebyggje fall

Ergo- og fysioterapiseksjonen i Randaberg kommune starta i 2009 opp prosjektet "Falltreningsgrupper" for eldre. Eldste deltakar har vore 95 år. Kvar mandag og fredag er det styrke- og balansetrening i lokala i Torvmyrveien 4 i sentrum.

 

Kjelde: YouTube, Randaberg kommune.