Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Trafikkulykke

Hva skal du gjøre hvis du kommer først til en trafikkulykke? Hva gjør du først og sist?

1. Det første du gjør:

2. Det andre du gjør:

3. Det tredje du gjør:

4. Det fjerde du gjør:

Ulykke_Magne Turøy_SSP_350481.jpg
Foto: ScanStockPhoto, Magne Turøy.