Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Brette boks av papir

Følg instruksjonen på videoen.

Du kan lage boksar i ulike storleikar, men utgangspunktet er heile tida ein firkant. Når du har laga ein boks, så lagar du den andre delen ved å brette neste boks 5 mm større eller mindre.

Kjelde: YouTube, Leische90.

 

Boks av julepapir_72 dpi.jpg
Julepapir er fint til å brette boksar av. Foto: Eva Austad.