Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Skjema for vurdering etter praksisperioden

 

Opplysninger

Elevens navn
Trinn/utdanning Vg2 Aktivitør
Praksisplass
Kontaktperson
Ansvarlig lærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurderinger

Sett kryss i den kolonnen som beskriver eleven best, og føy eventuelt til en kommentar.

 

Momentliste Mindre god God Meget god Kommentar
Engasjement og innsatsvilje
Evne til å skaffe seg
informasjon til hjelp i opplæringen
Evne til å ta initiativ og
vise selvstendighet
Evne til å ta imot veiledning
Evne til å planlegge,
gjennomføre og evaluere
Oppmøte, punktlighet
System og orden
Samarbeidsevne
Andre kommentarer

 

 


Fravær i perioden

Sett kryss hvis eleven var borte hele dagen, eller eventuelt oppgi de enkelttimene eleven var borte fra praksisplassen:

 

Dag, dato Fravær hele dagen Fravær fra kl – til kl

Har eleven varslet
praksisplassen
?
(ja/nei)

 

 

 

Sted, dato

Underskrift praksisplassen

Sted, dato

Underskrift elev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned vurderingsskjemaet som Word-fil.

 Last ned vurderingsskjemaet som pdf-fil.