Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Tilrettelegging for bruker

 

Tilrettelegging betyr å planlegge aktiviteter ut fra brukerens behov, interesser og funksjonsnivå. For å få til dette må aktivitøren være god på å observere hva brukeren har behov for og å vite mye om funksjonsnivået akkurat nå. Aktivitøren må kjenne til ulike hjelpemidler og kunne vite hvor en får tak i de riktige hjelpemidlene (som f.eks. Hjelpemiddelsentralen eller Enklere Liv). Men aktivitøren må også kunne løse daglige utfordringer med enkle hjelpemidler der og da. Husk å snakke med brukeren om det og la han/hun få være med å bestemme. Når vi planlegger aktiviteter bør vi tenke på, og notere, hvordan vi kan gjennomføre aktiviteten med forskjellig vanskelighetsgrad ut fra hva den enkelte bruker er i stand til å utføre. Se eksempel i Aktivitørens fagbok side 38. Tilretteleggingen må alltid ha et mål. Vi må tenke over hva vi må tilrettelegge. Hvorfor er det behov for denne tilretteleggingen? Les også om å sette mål for aktiviteter i Aktivitørens fagbok, sidene 94–96.