Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Nettbrett med appar

 

Nettbrett med appar er godt eigna til å tilretteleggje for barn:

Kjelde: YouTube, Statped.