Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenkjer

NAKU er eit nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming. Her finn du eit oversyn over foreiningar som arbeider for utviklingshemma personar.

 

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har nyheitsbrev på nettsidene sine. Nyheitsbreva finn du her.

 

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnosarFrambu samlar og utviklar kunnskap om sjeldne og lite kjende diagnosar og spreier kunnskapen til personar med diagnose og til pårørande og fagmiljø.

 

Denne filmen presenterer Frambu.