Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Byvandring – et eksempel fra Trondheim

Her er et eksempel på byvandring i Trondheim:

Gå til Torvet. Statuen viser Olav Tryggvason som grunnla byen i 997. Statuen er 18 meter høy. Rundt statuen danner mosaikken et solur. Olav Tryggvason.jpg
Hornemannsgården. Den eldste delen ble bygget 1710. Tidligere var huset politistasjonen i byen. Nå er det eldres hus, med kafe, frisør, fotpleie og mange ulike kurs, for eksempel i språk, dans og bruk av PC. Hornemannsgaarden.jpg
Vår Frues kirke. Dette er en åpen kirke som er et møtested for alle. Her kommer mennesker for å tenne et lys, høre musikk, drikke kaffe og få noen å snakke med. Kirkens bymisjon har frivillige som alltid er tilstede, i tillegg til kirkens ansatte. Vaar frues kirke.jpg
Frimurelosjen. Den ble bygget i årene 1899 til 1902. Bygget hadde to arkitekter. Én for selve huset, og én for interiør og trapperom. Bygget brukes av frimurerne, men har også rom som brukes til konserter og lignende. Frimurerlosjen.jpg
Biblioteket. Dette er byens hovedbibliotek. Her kan vi låne gratis bøker og musikk, lese gratis aviser eller bruke PC. Biblioteket.jpg
Den gamle bybro. Broen går over Nidelven til Bakklandet. Den kalles også Lykkens portal, og ble bygget i 1861. Den gamle bybro.jpg
Alle bilder: Eva Austad.