Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Å lede aktiviteter

 

Å lede aktiviteter er en viktig oppgave for aktivitøren. En tydelig leder vil ofte være helt avgjørende for hvor vellykket aktiviteten blir.

 

Her er noen punkter som alltid må være med for at en aktivitet skal bli vellykket:

 

  • God planlegging og tilrettelegging før aktiviteten.
  • Tydelig start på aktiviteten. Alle må være oppmerksomme når vi starter. En tydelig start kan for eksempel være å ønske alle velkommen.
  • Fortell hva som skal foregå. Mange av brukerne føler seg mer inkludert når de vet hva som skal skje.
  • Er gruppen som deltar liten, så bør du snakke med alle i løpet av aktiviteten. Hvis gruppen er stor, så pass på å ha blikkontakt med så mange som mulig. Hvis du gjør det, vil alle føle seg sett og bekreftet.
  • Repeter gjerne regler osv. Vi får jo ofte nye brukere.
  • En tydelig slutt som forteller når aktiviteten er ferdig viser at du er en god og tydelig leder. Det kan for eksempel være å si ”Takk for i dag”, eller at vi klapper når vi har unnagjort en fellestrim.
  • Siste del av en god ledelse er å evaluere hvordan aktiviteten gikk. Tenk kjapt over om det er noe som bør forandres neste gang dere skal ha samme aktivitet.