Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Quiz

 

Mål

Målet for opplæringa er at lærlingen skal kunne legge til rette og gjennomføre sosiale, fysiske, og kulturelle aktiviteter tilpasset funksjonsevnen til brukerne og hva som er mulig for dem.

 

Lag en quiz med svaralternativ til brukerne

Her skal du lage aktivitetsløype med en quiz på hver post. Løypa skal henges opp ute i nærmiljøet langs en sti eller vei hvor dere pleier å gå. Postene må lamineres (eller legges i plastlommer) slik at de tåler å henge ute. Alle spørsmålene i quizen skal ha tre ulike svaralternativ.

 

Flagg Sverige_72 dpi.jpg
Foto: Lemony | Dreamstime.com.

Eksempel på spørsmål:

Hvilket land tilhører dette flagget?

A) Norge

B) Sverige

C) Danmark