Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Materialar

I aktivitøryrket må vi ha god kjennskap til alle typar materiale og kva moglegheiter dei gir oss. Aktivitøren treng å kunne variere bruken av dei ulike materiala, teknikkane og verktøyet i aktiviseringa. Vi må kjenne til eigenskapane til materiala og korleis vi behandlar og tar vare på dei. Vi må også passe på å ikkje kjøpe inn for mykje om gongen, innkjøp må skje med tanke på at trendar forandrar seg fort, og at vi får inn nye brukarar med andre behov og ønske.

 

Ordsky 6.jpg