Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Tilrettelegging for bruker

Tilrettelegging betyr å planlegge aktiviteter ut fra brukerens behov, interesse og funksjonsnivå. For å få til dette må aktivitøren være god på å observere hva brukeren har behov for og å vite mye om funksjonsnivået akkurat nå. Aktivitøren må kjenne til ulike hjelpemidler og kunne vite hvor du får tak i de riktige hjelpemidlene (som f.eks. Hjelpemiddelsentralen og Enklere Liv). Men aktivitøren må også kunne løse daglige utfordringer med enkle hjelpemidler der og da. Husk å snakke med brukeren om det og la han/hun få være med å bestemme. Når du planlegger aktiviteter bør du tenke på og notere hvordan du kan gjennomføre aktiviteten med forskjellig vanskelighetsgrad ut fra hva den enkelte bruker er i stand til å utføre. Se eksempel i Aktivitørens fagbok side 38. Din tilrettelegging må alltid ha et mål. Tenk over hva du må tilrettelegge. Hvorfor er det behov for denne tilretteleggingen? Se også om det å sette mål for aktiviteter i Aktivitørens fagbok sidene 94–96.