Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

2 Tilrettelegging for brukeren

 

For at vi aktivitører skal kunne gjøre jobben vår på en best mulig måte, må vi kjenne hver enkelt av brukerne. Vi må vite hvordan de er og har det i dag, og vi må vite en god del om hvordan de har hatt det tidligere i livet. Det er en forutsetning for at aktiviseringen skal kunne tilrettelegges for den enkelte. For å være sikker på at vi gjør aktivitørjobben best mulig, bør vi bruke aktivitetsspiralen og de to huskeregler som heter BRIF og FIRMAH.

 

Ordsky 2.jpg