Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Barn

 

Det viktigaste målet aktivitøren har, er å halde ved lag eller forbetre funksjonsnivået til brukarane, både fysisk, psykisk, sosialt og intellektuelt (kognitivt). I boka Aktivitørens helsefag finn du ei grundig skildring av alle brukargruppene og av mange diagnosar.

 

Barn lærer gjennom leik, og det må vi dra nytte av når vi legg til rette aktivitetar. Pass på at alle barna får delta i leiken.

 

Ordsky C_1.jpg