Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Evaluering av eget arbeid

Skriv ned_72 dpi.jpg
Skriv ned erfaringene dine.
De kan komme til nytte senere.
Foto: (c) Stanislav Popov / ScanStockPhoto

 

Det viktig at vi som er aktivitører lager kortfattede notater når vi er ferdige med en aktivitet eller et arrangement. Vi glemmer fort hva vi gjorde, hva som ble bestemt og hva som skjedde underveis. Husk at brukerne skal få være med å bestemme. Det kan være type arrangement, type tur, meny, priser osv. Se sidene 47–50 i Aktivitørens fagbok.

 

Rapport eller notater skal vi arkivere og lese igjennom for å forbedre aktivitetene eller arrangementet til neste gang. Vi får dermed en fin mulighet til å lage en «oppskrift» på hva som fungerer best, og dermed sparer vi tid og krefter den dagen vi skal gjennomføre et lignende opplegg. Uansett hva vi som aktivitører gjennomfører, er det lurt å tenke gjennom hva som gikk bra og hva som ikke var fullt så bra. Skriv det ned! Lag et system som passer deg, det kan være perm, bok eller et digitalt notat. Se Aktivitørens fagbok sidene 92–93.