Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Repetisjon før fagprøva

 

Blind_72 dpi.jpg
Foto: RonBailey|istockphoto.com.

Utviklingshemming

 

1. Kva er karakteristiske trekk for denne gruppa?

 

2. Kva kan grunnane vere til utviklingshemming?

 

3. Kva er definisjonen på utviklingshemming?

 

4. Kva er skilnaden på lett, middels og alvorleg utviklingshemming?

 

5. Kva tilretteleggingar er vanlege for utviklingshemma?

 

6. Gjer grundig greie for tre ulike diagnosar.

 

7. Kva tilleggssjukdommar er vanlege?

 

8. Korleis kommuniserer (snakkar) vi med denne brukergruppa?

 

9. Andre viktige ting du kjempå?