Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Eldre og demente

 

Normal aldring er ein naturleg prosess i kroppen etter kvart som vi blir eldre. Aldringa kan ikkje stoppast, og vi merkar det på alle organ i kroppen. Kor raskt endringane skjer er påverka av faktorar som arv, miljø og livsstil.

 

Ordsky C_5.jpg