Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Fokus på aktivitet

 

Når du starter som lærling, blir det satt krav til deg om at du skal vise initiativ og interesse for alt arbeid som foregår på arbeidsplassen. Du må vise at du oppfatter og utfører det arbeidet som du blir bedt om å gjøre. Du må bli kjent med brukerne og øve deg i å samtale med dem. Etter hvert øker kravene til innsats og å ta ansvar for aktiviteter og brukere. Mot slutten av læretiden skal du kunne arbeide selvstendig og takle utfordringer som dukker opp.

 

Ordsky B_2.jpg