Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Ergonomi

Denne filmen er ein kortversjon av opplæring innanfor helse, miljø og sikkerheit (HMS).:

Kjelde: YouTube, Norsk Industri.

 

Rygg – ergonomi med Mike Wilson:

Kjelde: YouTube, Offitec Norge.