Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Gjensidig påvirkningskraft

 Gjensidig påvirkningskraft.JPG

 

Aktivitøren må tenke på at brukerne og vi blir påvirket av hverandre, samtidig som både aktivitetene og omgivelsene påvirke oss alle.  Hvis ett av punktene i denne trekanten forandres, vil det påvirke de andre punktene.

 

Det betyr at hvis en bruker er uopplagt eller negativ, vil aktiviteten og vi bli påvirket av det. Har vi en dårlig dag må viprøve å "legge den igjen" i garderoben slik at brukerne ikke får ødelagt sin dag på grunn av det.

 

Omgivelsene har veldig mye og si for hvor vellykket aktiviteten blir. Har vi et egnet rom, lite forstyrrelser og tilstrekkelig tid, ligger det godt til rette for at vi får en vellykket aktivitet.

 

Aktivitøren har ansvaret for at aktiviteten skal bli så vellykket som mulig. Det starter med vår planlegging og tilrettelegging. Vi må også være tydelige i instruksjonen og til å lede aktiviteten. Motivasjon, mestring, latter og glede er viktige deler av en god opplevelse for brukerne.